Så bygger du ett bra lokalt företagsklimat – slutsatser och åtgärdsförslag

Tillväxt och Tillsyn är en ideell förening med syfte att utveckla nya arbetssätt som bidrar till att länka samman kommunernas tillväxt- och tillsynsarbete.

Vi kan nu presentera denna förstudie där vi granskat vilka åtgärder som är av störst vikt för kommunerna att arbeta med för att skapa ett bra företagsklimat och en långsiktigt hållbar tillväxt.

Länk till rapporten

Bild

Advertisements